Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch

Mae absenoldeb salwch yn costio miliynau o bunnoedd i fusnesau yng Nghymru mewn dyddiau gwaith a gollwyd.
Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o BBaCh i ddeall;

  • Sut i leihau absenoldeb tymor byr
  • Achosion a chostau absenoldeb
  • Y model MYCY ar gyfer ymdopi gydag absenoldeb
  • Monitro – Ymyrryd – Cyfathrebu – Ymgysylltu

I gael gwybod mwy neu i drefnu cwrs ar gyfer eich tîm, cysylltwch â ni ar 01745 335442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

Mae’r gweithdy hwn ar gael am ddim fel rhan o gyfres o weithdai ar gyfer mentrau bach i ganolig (o dan 250 o staff) sydd wedi’u lleoli yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Ynys Môn. Mae manylion am y cyrsiau sydd ar ddod i’w gweld ar ein tudalen Calendr. Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith wedi’i ariannu’n rhannol gan Gyllid Cymdeithasol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.