Gweithio gyda Ni

Ein gweithwyr

Ein gweithwyr yw ein caffaeliad mwyaf gwerthfawr. Rydym yn buddsoddi yn iechyd a lles staff, fel y cydnabuwyd gan ein Gwobr Aur am Iechyd mewn Gweithle Bach. Mae ein harferion gweithio hyblyg yn caniatáu i staff gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Cynigiwn fuddion hael, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau y flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc, 6% o gyfraniad cyflogwr at bensiwn, a thâl am amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol neu salwch. Rydym yn aelodau o’r Living Wage Foundation, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl staff yn derbyn cyflog y gallant fyw arno. Darparwn gyfleoedd parhaus ar gyfer dysgu a datblygu staff, ac rydym yn sicrhau bod staff yn cael cyfle i gyfrannu wrth wneud penderfyniadau. Nid yw staff yn ein gadael ni yn aml, ond ar adegau mae gofyn i ni recriwtio, felly cadwch lygad am ein swyddi gwag isod.

Darparwyr Hyfforddiant

Ar adegau rydym yn gweithio gydag unigolion neu gwmnïau i’n cynorthwyo ni gyda’n hymyriadau hyfforddi. Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â hello@rcs-wales.co.uk