RCS Logo

Ein cenhadaeth yw:

Cyfrannu at les economaidd a chymdeithasol yng Ngogledd Cymru drwy helpu mwy o bobl i gael gwaith ac aros mewn gwaith.

Ein hamcanion yw:

Darparu gwasanaethau a gweithgareddau i helpu pobl ddi-waith i gael gwaith drwy wella cyflogadwyedd a lles;

Cefnogi gweithwyr sydd mewn perygl o golli eu gwaith oherwydd gwaeledd i aros mewn gwaith;

Annog datblygiad busnesau iach sy’n cefnogi eu staff i fod y gorau y gallant, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer pobl ddi-waith sy’n chwilio am waith.