Sefydlwyd Strategaeth Dinas Rhyl yn wreiddiol yn 2007 fel rhan o raglen ‘Strategaeth Dinasoedd’ yr Adran Waith a Phensiynau a sefydlwyd yn y 15 ardal fwyaf difreintiedig yn y DU er mwyn profi dull lleol o fynd i’r afael a diweithdra. Yn 2008, lluniwyd Cwmni Buddiannau Cymunedol er mwyn i ni barhau gyda gwaith ar ôl i’r rhaglen Strategaeth Dinasoedd ddod i ben yn 2011.

Mae ein Bwrdd o Gyfarwyddwyr yn cynnwys cynrychiolwyr allweddol o sectorau busnes, gwirfoddol, statudol a chymunedol ac maent i gyd wedi ymrwymo i’r amcanion o helpu pobl i gyflawni eu potensial drwy waith.

Mae RCS yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru gan ddatblygu a chyflawni datrysiadau cyflogaeth effeithiol ac arloesol, yn benodol ar gyfer y rhai sy’n wynebu rhwystrau niferus a chymhleth wrth geisio cael gwaith. Rydym yn derbyn incwm allanol ac arian grant i gynnal ein gwaith ac er mwyn cyflawni ein hamcanion.

Mae RCS wedi cael cydnabyddiaeth am ei waith drwy ennill nifer o wobrau mawreddog. Yn 2015, roeddem ymhlith 17 o rai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yng Ngwobrau Regiostars yr Undeb Ewropeaidd, sy’n gwobrwyo rhai o brosiectau rhanbarthol mwyaf arloesol ac ysbrydoledig Ewrop. Yn 2014 enillom Wobr NIACE Cymru ‘Dysgu yn y Gweithle’ ac yn 2013 cawsom Wobr Cyflogwr sy’n Esiampl gan Chwarae Teg.

Ni oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i dderbyn Gwobr Aur Iechyd Gweithle Bach gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.