RCS

Rydym yn sefydliad dielw sydd am helpu pobl i gyflawni eu potensial drwy waith

Beth rydym yn ei wneud

Mae gennym ddeng mlynedd o brofiad o ddylunio a darparu gwasanaethau effeithiol ac arloesol i helpu pobl i gael cyflogaeth ac yna ei gynnal

Rydym yn darparu cymorth arbenigol lle mae gwaith a lles yn dod i gysylltiad â’i gilydd, gan ganolbwyntio ar helpu pobl sydd â phroblemau iechyd i gael gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith.

Rydym yn gweithio ar draws Gogledd Cymru gyda swyddfeydd yn Rhyl a Bangor.

Gweithwyr cymorth drwy absenoldeb oherwydd salwch

Pobl a gefnogir i gael swyddi

Cyfleoedd gwaith â chymorth a grëwyd

Busnesau newydd a sefydlwyd

Photos: Sara Porter | Rich Jones |